Εξωτερική σελίδα

Αυτό ο σύνδεσμος θα ανοίξει μια εξωτερική ιστοσελίδα. Εξωτερικές ιστοσελίδες μπορεί να περιέχουν ιούς.
- Ποτέ μην γράφεις τον κωδικό σου από το West σε κάποια εξωτερική ιστοσελίδα.
- Άνοιξε τον σύνδεσμο μόνο αν εμπιστεύεσαι τον παίκτη που στον έδωσε.

Άνοιγμα εξωτερικής ιστοσελίδας:
http://userscripts.org/scripts/show/92414