Περισσότεροι από 17 εκ. παίκτες!
Ομάδα The West
Αιτήσεις υποστήριξης πρέπει να γίνονται μόνο μέσω του κέντρου υποστήριξης!

Διαχείριση
Cord Community Manager

Ομάδα
Joahna Forum Leader Κυβερνήτης
Sou1980 Διαχείριση παιχνιδιού Δικαστής
Sfinos Διαχείριση παιχνιδιού Δικαστής
Yioryos Διαχείριση παιχνιδιού Δικαστής
Black.thunder Διαχείριση forum Σερίφης
Melenmaria Διαγωνισμοί Contest Wiz
Outlaw.kid Βοήθεια Wiki Wiz
Πίσω στην αρχική σελίδα